Statnett: Kan spare tosifret milliardbeløp på smartere nett
(Montel) Bedre utnyttelse av ny teknologi kan bidra til at man kutter investeringsbehovet i det norske strømnettet med et tosifret milliardbeløp, ifølge Statnett.
Statnett og andre norske nettselskaper har langsiktige investeringsplaner for nettet som summerer seg til 140 milliarder kroner. Foreløpige studier Statnett har gjennomført i samarbeid med Enova viser at kostnadene kan kuttes med et tosifret milliardbeløp, sa spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett under et foredrag på Arendalsuken tirsdag.

– Det er to typer løsninger som kan fungere. Det første er å ta i bruk nye tekniske løsninger til å forbedre ledningsnettet og forlenge levetiden på eksisterende anlegg. Det andre handler om å redusere behovet for nye investeringer ved hjelp av ny teknologi og bedre markeder, sa han.

For Statnett er det viktig å kutte kostnadene for å sikre at elnettet vil være relevant for kundene i fremtiden, sa Statnett-sjef Auke Lont på samme seminar.

– 140 milliarder kroner er et ganske stort beløp. Dersom vi deler det på 30 år snakker vi om 5-6 milliarder per år. Det er det vi legger igjen årlig på Gardermoen i taxfreebutikken. På mikronivå snakker vi om 10-15 øre/kWh. Det er en del penger. Hvis prisen blir for høy risikerer vi at den private forbrukeren sier at de heller vil produsere strømmen selv. Da blir det enda dyrere per kunde, noe som føre til at enda flere kobler seg av nettet.

Jobber med nye studier
Til Montel sa Bråten etter foredraget at de jobber med å studier som skal gi mer informasjon om hvor mye man kan spare, blant annet gjennom en studie av Stor-Oslo som vil være klar senere i høst.

Han pekte på flere ting som kan være med å redusere behovet for nettinvesteringer i fremtiden.

Blant annet kan nettselskapene bruke teknologi til å i større grad styre forbruk til større forbrukere. Utrullingen av smarte elmålere vil trolig også medføre en generelle endring der flere flytter forbruk til timer med lavere pris, samtidig som NVE jobber med effekttariffer som kan forsterke slik forbruksflytting.

I tillegg kan myndighetene bidra med å i større grad se på behov for utbygging av for eksempel fjernvarme med nettbehov.

Han var også klar på at myndighetene må la markedskreftene virke.

– Vi trenger en klar aksept for høye priser i knapphetsperioder. Det er for forbrukerne over tid mye billigere enn om vi prøver å glatte ut eller skjule at det er knapphet. Å få forbrukerne til å respondere i knapphetsperioder vil redusere behovet for investeringer og dermed redusere tariffene over tid, sa han.

Olav Vilnes
olav@montel.no
12:35, Tuesday, 15 August 2017


EVENTS
Montel energy calendar
JOBS
Top energy jobs