Svensk Vindenergi skruvar upp sin utbyggnadsprognos
(Montel) Svensk Vindenergi bedömer att 227 MW vindkraft kommer att installeras i Sverige under 2017. Det är en svag uppjustering från februari när organisationen bedömde att 202 MW skulle byggas.
Svensk Vindenergis statistik visar att utbyggnaden i princip stannat upp till följd av politisk osäkerhet och låga marknadspriser. Under första kvartalet 2017 togs endast 23 MW i drift och fram till halvårsskiftet förväntar sig branschorganisationen att ingen ytterligare snurra ska installeras.

Vidare togs det bara investeringsbeslut motsvarande 2 MW under kvartalet.

Under andra halvåret tar utbyggnaden åter fart med drygt 200 MW som ökar till 316 MW för helåret 2018, enligt Svensk Vindenergis bedömning.

– I april presenterade regeringen sin proposition om framtiden för elcertifikatsystemet, vilket ger branschen den långsiktighet som behövs. Nu förväntar vi oss att investeringarna tar ny fart så att vi kan fortsätta utbyggnaden mot ett helt förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi behåller sin prognos från i februari om att svensk vindkraft ska nå 20 TWh vid utgången av 2020, motsvarande knappt 8.000 MW. Vid årsskiftet 2016/2017 låg den installerade kapaciteten på 6.495 MW, med en normalårsproduktion på 16,7 TW.


Anton Tigerstedt
anton@montel.no
10:33, Friday, 5 May 2017


EVENTS
Montel energy calendar
JOBS
Top energy jobs