Svensk vindkraft går på högvarv
(Montel) Den svenska vindkraftsproduktionen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 16,7 TWh vilket är nytt rekord, visar statistik från Energiföretagen.
Det kan jämföras med den föregående perioden när cirka 15 TWh producerades.

Så långt i år – till och med vecka 16 – har vindkraften producerat cirka 6 TWh, vilket är i paritet med rekordåret 2015, men klart högre än motsvarande period 2016 då drygt 4 TWh producerades.

Anton Tigerstedt
anton@montel.no
10:25, Tuesday, 2 May 2017


EVENTS
Montel energy calendar
JOBS
Top energy jobs